25N - Dia Contra la Violència de Gènere

Des de CIM Burkina ens sumem a les reivindicacions del 25N per l'erradicació de qualsevol mena de violència exercida contra les dones. Des de 2012 donem suport a les accions de l'APFG (Association Pour la Promotion Féminine de Gaoua), la nostra contrapart local a Burkina Faso en contra les violències exercides contra les dones (https://youtu.be/SV2K72s1kTA):

- Mutilació genital femenina

- Matrimonis forçosos

- El levirato i el surorato

- La discriminació escolar de les xiquetes

- Els impediments d'accés a la terra

- La violència domèstica

I un llarg etcètera de violències exercides contra les dones pel fet de ser-ho.