#5Desembre. Dia del voluntariat

#5Desembre. Dia del voluntariat. Segons la wikipedia, el voluntariat és el treball de persones que serveixen a una comunitat per decisió pròpia i lliure.

El treball voluntari hauria de complir tres condicions:
1) Ser desinteressat: la persona voluntària no persegueix cap mena de benefici ni gratificació per la seua ajuda.

2) Ser intencionat: la persona voluntària persegueix una fi i un objectiu positiu (cercar un canvi a millor en la situació de l'altra) i legítim (la persona voluntària gaudeix de capacitat suficient per a realitzar la col·laboració i de cert consentiment per part de l'altra que li permet col·laborar).

3) Estar justificat: respon a una necessitat real de la persona beneficiària d'aquesta. No és un passatemps ni un entreteniment sense més, sinó que persegueix la satisfacció d'una necessitat prèviament definida com a tal.

CIM Burkina som una comunitat de persones voluntàries que treballem de manera coordinada cercant, de manera col·laborativa, la justícia social i global, l'erradicació de les desigualtats, la plena inclusió de totes les persones i la fi de l'analfabetisme com a xacra i font d'aqueixes desigualtats, en pro del desenvolupament humà i social en tots els seus fronts.

CIM Burkina
#SomosVoluntarias