Subvenció Ajunt. ASP

Benvolgudes amigues, benvolguts amics. Estem una altra vegada d'enhorabona. L'Ajuntament d'Asp ens ha concedit també la subvenció sol·licitada per a la Cooperativa Mousso Faso, amb el que anem sumant a aquest gran projecte que camina cap a la soberania alimentària.

Compromeses amb la dona
Compromeses amb la justícia