ADP

ADP són les sigles de "Association Défi du Poni" (Associació Desafiament de Poni). Compte entre els seus objectius els següents:

  •  Informar i sensibilitzar a la població de la província de Poni sobre la importància i la necessitat de la infància en general, i dels xiquets i xiquetes en dificultats en particular.
  •  Formar i sensibilitzar a la població sobre els objectius del mil·lenni.
  •  Proposar projectes nous d'intercanvis culturals i de formació professional per a la població.
  •  Identificar i classificar les activitats de formació sobre la salut, l'educació i el medi ambient.
  •  Contribuir a la mobilització de recursos financers en profit de la població per a la realització de les seues activitats.
  •  Participar en el seguiment i avaluació de les polítiques i programes de desenvolupament a nivell de la província de Poni.
  •  Tindre en compte la postura de la població en tots els assumptes que poden tindre un impacte directe o indirecte en el desenvolupament humà durable a la província de Poni.

Tal com indiquem en l'apartat "àmbit d'actuació", cal destacar la implicació d'Hugo Seydou (Secretari de Relacions Exteriors de ADP), professor de l'escola de Djindjinlin i soci d'honor de CIM Burkina pel seu compromís, desvetllament i implicació en totes les qüestions relatives a l'educació i benestar de les cries i crios de totes les escoles Djindjinlin, Djikando, Holly, Sidimoukar, Youmpi i un llarg etcètera d'escoles en Gaoua.