ASFES

ASFES són les sigles de: "Association Solidaire dónes Femmes et els Enfants au Sahel" (Associació Solidària amb les dones i els xiquets al Sahel).

ASFES naix en desembre de 1992, i des de CIM Burkina treballem amb ells/es des del nostre propi naixement, i fins i tot des d'abans a nivell personal per algunes/ns dels membres fundadors/es.

ASFES persegueix els següents objectius:

- Treballar per a sensibilitzar a la població de la seua situació
- Treballar per un canvi per als més desfavorits, sobretot les dones i els xiquets
- Consolidar la col·laboració internacional
- Anar a la cerca de models de desenvolupament alternatius i sostenibles
- Ajudar directament a les escoles públiques en l'àmbit dels materials pedagògics

L'àmbit d'actuació d'ASFES és fonamentalment la comuna d'Arbollé, a la província de Passoré, regió nord de Burkina Faso: