Objectius

Els nostres objectius:

1.- L'escolarització de xiquetes i xiquets a Burkina Faso, especialment en les zones rurals.
2.- Ajudar econòmicament a finançar projectes que promoguen el desenvolupament integral de la infància i/o la dona a Àfrica Occidental en general, i a Burkina Faso en particular,   relacionats especialment amb l'educació i el desenvolupament.
3.- Promoure accions educatives, sanitàries, esportives i de qualsevol índole que contribuïsquen al desenvolupament integral de la infància i/o la dona a Àfrica subsahariana en general, i a Burkina Faso en particular.
4.- Divulgar la situació de la infància i la dona a Àfrica subsahariana en general, i a Burkina Faso en particular
5.- Lluita contra la pobresa

I per a aconseguir-los, establim el següents finalitats.
 

  • Establiment de beques escolars, garantint les despeses d'escolarització de tot el curs escolar a xiquets i xiquetes sense recursos
  • Establiment de beques a dones joves desescolaritzades o no escolaritzades en alfabetització i formació professional
  • Suport financer a dones per a la implantació d'activitats generadora de beneficis que puguen garantir el seu apoderament afavorint la seua independència, així com el seu desenvolupament cultural, social i professional.
  • Suport a la lluita contra les pràctiques nefastes per a la salut i/o benestar de les dones, com la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats i/o precoços, els embarassos no desitjats -especialment en l'àmbit escolar- i qualsevol altre tipus de discriminació i/o violència contra les dones.
  • Millora en les infraestructures de les escoles (equipament, subministraments, etc.) i suport al seu funcionament. Això inclou la implantació de pous i latrines com a eix fonamental.
  • Implantació d'horts escolars per a evitar l'abandó escolar a causa de la fam, així com per a oferir formació addicional en horticultura a l'alumnat. També es poden obtenir alguns beneficis amb la venda d'excedents en el mercat.
  • Parar atenció a la salut escolar, especialment en casos greus d'estudiants becades/us per CIM Burkina, així com dotació de farmacioles escolars a les escoles
  • Realització d'esdeveniments per a la divulgació dels nostres projectes, així com per a la sensibilització (educació per al desenvolupament), com ara xarrades en escoles, instituts i universitats, assistència a diferents fires o esdeveniments de caràcter social i cultural, a vegades en solitari, a vegades acompanyades d'associacions amigues del món de la cooperació i/o immigració en particular i de qualsevol índole social en general