Principis

​Els nostres principis:

  • Implicació: CIM Burkina s'implica activament amb la millora de l'educació a les escoles dels departaments de Gaoua i Arbollé en particular i altres escoles del país en general, establint el seu compromís de col·laboració, així com amb la formació i l'apoderament de la dona en tots els fronts.
  • Participació: Apostem per la participació plena de la població local, que és qui efectua el diagnòstic de les seues necessitats i executa el treball de posada en marxa dels projectes, sent el nostre rol el de col·laboració i posada a disposició sense prendre protagonisme.
  • Respecte: Un dels pilars de CIM és el respecte a les persones i a les diferents creences, tant culturals com religioses.
  • Austeritat: CIM Burkina no té despeses d'infraestructures, ni viatges, ni dietes, ni intermediaris. Els viatges al terreny són finançats per la butxaca dels qui el realitzen, per la qual cosa els fons recaptats, siga d'on siga la seua font, són dedicats íntegrament a tirar avant els projectes.
  • SolidaritatLes nostres accions van encaminades a fomentar la col·laboració amb les xiquetes/ts i les dones, per ser els sectors més desfavorits.
  • Igualtat: Destaquem la nostra actuació per a la igualtat d'oportunitats així com el desenvolupament mitjançant un treball constant en aquest sentit, establint com a prioritària la igualtat de gènere com a dret fonamental.
  • Transparència: Tenim diferents canals de comunicació per a mantenir la informació de les nostres activitats i poder informar a qui ho desitge. Així mateix, els estatuts, els comptes i les memòries anuals estan penjades en la nostra web.
  • Obertura: Estem oberts a noves propostes d'actuació i a la col·laboració de tot el que estiga interessat en aquest treball.
  • Cultura de pau: La pau és molt més que la mera absència de guerra. Parlar de PAU, en majúscules, és parlar d'igualtat d'oportunitats per a totes les persones; de respecte de drets i llibertats; de solidaritat i cooperació entre totes les persones per a crear un món de benestar compartit i de justícia social. Entenem que l'educació és el camí per a tot això. L'educació, en definitiva, promou valors, actituds i comportaments que rebutgen la violència i prevenen els conflictes.
  • Responsabilitat ambiental: Orientem les nostres activitats de manera que tinguen en compte les millors pràctiques ambientals o de producció més neta i respectuosa amb el medi ambient, considerant la cura d'aquest com un element imprescindible i transversal a tots els nostres projectes.