Transparència

Des de CIM Burkina volem ser transparents i fer-te partícip del nostre treball, dels assoliments aconseguits i els reptes per complir.

Pots consultar les principals activitats de CIM Burkina en els últims anys en la secció de Memòries d'activitats, així com consultar els nostres Estatuts, la nostra política de privacitat o la gestió econòmica.

Dins de la nostra política de transparència volem fer constar que:

- CIM Burkina no disposa de personal assalariat, la qual cosa es tradueix en què no hi ha despeses de personal.

- CIM Burkina no té despeses en infraestructures.

- En CIM Burkina, quan viatgem al terreny, el fem costejant-lo de la nostra pròpia butxaca: no hi ha dietes, ni despeses per transport, ni similars.

Et convidem així mateix a consultar els nostres Principis.