Suport a la Cooperativa Mousso Faso de dones conreadores de xufa

Ubicació: Oest de Burkina Faso
Estat: En execució. 

Duració: Març 2019 - Juny 2023 (aprox.)
Contrapart local: ASFES (Association Solidaire avec les Femmes et les Enfant au Sahel)

Millora de la producció agrícola de xufa ecològica a través de l'apoderament de les dones conreadores i l'ús de metodologies apropiades a l'Oest de Burkina Faso. Caminant cap a la sobirania alimentària.

Cost total del de projecte fins al moment: 200.549,58 euros.
Projecte cofinançat amb diverses subvencions públiques i privades, així com amb fons propis.

Consulta les diferents fases del projecte.

 

La Cooperativa Mousso Faso (d'ara en avant, CMF) naix en 2017 amb la idea de desenvolupar i promoure el cultiu de la xufa ecològica amb metodologies apropiades, així com la millora de les capacitats locals de producció i exportació, especialment entre les dones, els qui tradicionalment han treballat aquest sector agrari a Burkina Faso. El principal eix d'acció és el de desenvolupar un cultiu ecològic i de comerç just que permeta a les famílies productores i a les comunitats locals viure dignament. De la mateixa manera es pretén millorar les pèssimes condicions de treball en les quals el cultiu local de la xufa s'ha realitzat fins als nostres dies per part de les dones, tal com es mostra en el documental denúncia Tigernut. La Pàtria de les Dones Íntegres .

Durant anys, les famílies productores de xufa de Burkina Faso han sigut víctimes de pràctiques de comerç exterior abusives, en les quals les famílies agricultores eren explotades per empreses de països occidentals que consentien unes condicions de treball extremes en les quals les dones treballaven sota inhalació contínua de pols, amb un clima que arriba a temperatures entre 30 i 45 °C, sense cap mena de protecció de seguretat contra la inhalació de pols ni amb les quals evitar les picades d'escorpí (grans amants de la xufa), mossegades de serp o el sol abrasante durant llargues jornades de treball.

La CMF naix amb diversos objectius:
- Potenciar el cultiu ecològic i el comerç just de la xufa
- Millorar les condicions de treball de les dones
- Proporcionar eines i augmentar el grau de mecanització per a reduir la duresa del treball
- Unir a les xicotetes famílies agricultores de Burkina Faso per a poder fer front a la creixent demanda de xufa ecològica dels mercats internacionals.
- Sumar en el camí cap a la sobirania alimentària.

En definitiva, es tracta de crear una estructura organitzativa que els permeta disposar d'una ocupació digna. El 95% de les beneficiàries són dones de diferents ètnies, i la Cooperativa va nàixer precisament per a impulsar el paper de la dona en el desenvolupament de les comunitats, impulsant un cultiu històricament associat a aquesta, i eliminant en la mesura que siga possible a intermediaris que no aporten valor a la cadena.

El projecte el duem a terme al costat de la nostra contrapart local ASFES (Association Solidaire avec les Femms et les Enfants au Sahel), contrapart amb la qual venim treballem molts anys diversos projectes de Cooperació.

Per a potenciar el projecte des de CIM Burkina i durant tot aquest temps, hem contactat amb universitats, personal agrícola, ajuntaments, associacions locals, i potencials clients i cooperatives. Com a resultat, hem obtingut els suports de diversos ajuntaments (València, Santa Coloma de Gramenet, Torrent, Asp, Aldaia i Sagunt), de la Fundació Canària Taronger Galván, així com el suport de desenes de persones anònimes i petites empreses que van fer diverses aportacions a través d'una iniciativa de micromecenatge, així com altres donacions privades.

Aquest projecte està dividit en dues fases que corresponen amb la campanya de producció de la cooperativa de 2019/2020 (Fase 1) i amb la ja iniciada campanya de 2020/2021 (Fase 2). L'objectiu que es vol aconseguir és el de mantenir viva la tradició centenària del cultiu de la xufa, alhora que generar ocupació digna per a les famílies d'aquesta regió, millorar sensiblement les condicions de treball de les dones productores, i caminar cap a la sobirania alimentària amb un producte local d'origen mil·lenari amb l'apoderament de les comunitats locals.

Aquest projecte permet per tant impulsar el desenvolupament de les comunitats locals, generant ocupació digna que permetrà a les famílies poder tirar avant per mitjans propis assegurant per a la comunitat en general, i per a les dones en particular, l'accés a drets fonamentals com són l'educació i a la salut.

Es tracta d'un projecte viable i, sobretot, sostenible, que entronca amb una desena dels Objectius de Desenvolupament Sostenible - ODS (el 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d'objectius globals per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible; cada objectiu té metes específiques que han d'aconseguir-se en els pròxims 15 anys).

Podem destacar, així mateix, que entre els objectius de la Cooperativa Mousso Faso està específicament la reinversió de potencials beneficis en educació i sanitat, incloent la formació per a gent gran, creació d'infraestructures escolars, etc., el que s'ajusta perfectament a les nostres finalitats estatutàries.

Des de CIM Burkina estem incansablement cercant finançament per a la bona finalització del projecte.

Cofinançat per:

- Ajuntament de Torrent: 5.000 € en 2019, 7.500 € en 2021 i 7.500 en 2022
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 5.000 € en 2019 i 15.425,61 € en 2021
- Ajuntament d'Aldaia: 19.289,37 € en 2019 i 29.504,06 en 2022
- EUPV (Esquerra Unida del País *Valencià): 5.500 € en 2019
- Ajuntament de Sagunt: 13.549,67 € en 2019
- Fundació Canària Taronger Galván: 3.000 € en 2019
- Ajuntament d'Aspe: 7.465,82 en 2019
- Ajuntament de València: 59.899,22 € en 2019
- Ayuntamiento de Blanes: 6.222,17 € en 2021 y 5.233,94 en 2022
- Ayuntamiento de Meliana: 4.201,30 € en 2021

TOTAL cofinançat fins al moment: 194.291,16 euros
TOTAL aportat amb fons propis fins al moment: 6.258,42 euros.