Projectes

2021

Aquest projecte de suport a la resiliència de dones persegueix la implementació d'un pou, un molí i un magatzem (més el reforç de la seua formació) per a l'hort que gestionen, la qual cosa augmenta el potencial de desenvolupament rural.

Curso 2021 - 2020

Des de CIM Burkina dotem de beques escolars a estudiants dels diferents cicles d'ensenyament per a tractar d'evitar l'abandó escolar per falta de mitjans econòmics. La gestió de les beques es duu a terme per les nostres contraparts locals en la majoria dels casos...

2021 - 2019

Millora de la producció agrícola de xufa ecològica a través de l'apoderament de les dones conreadores i l'ús de metodologies apropiades en Kimpi (Burkina Faso). Caminant cap a la sobirania alimentària.

2021 - 2019

Dediquem recursos per a donar suport al projecte de l'APFG (Association Pour la Promotion Féminine à Gaoua) basat en la sensibilització en zones rurarles de la comarca de Gaoua, sobre aquesta nefasta praxi.

2021

Projecte per a dotar de pupitres a diferents col·legis de la comarca de Gaoua. L'amuntegament de les xiquetes i xiquets a les aules és absolutament desmesurat i requereix d'actuacions urgents per a pal·liar aquestes situacions. L'amuntegament de xiquetes i xiquets provoca una deficient ...

2020

Projecte de lluita contra la Covid19 mitjançant la instal·lació de llavamans en les 65 aules d'11 escoles de la comarca de Gaoua en les quals CIM Burkina intervenim des de fa uns anys. Aquests llavamans consten d'un suport de ferro sobre el qual es col·loca un bidó amb una aixeta ...

Pàgines