Proyectos En ejecución

2021

Aquest projecte de suport a la resiliència de dones persegueix la implementació d'un pou, un molí i un magatzem (més el reforç de la seua formació) per a l'hort que gestionen, la qual cosa augmenta el potencial de desenvolupament rural.

Curso 2021 - 2020

Des de CIM Burkina dotem de beques escolars a estudiants dels diferents cicles d'ensenyament per a tractar d'evitar l'abandó escolar per falta de mitjans econòmics. La gestió de les beques es duu a terme per les nostres contraparts locals en la majoria dels casos...

2021 - 2019

Millora de la producció agrícola de xufa ecològica a través de l'apoderament de les dones conreadores i l'ús de metodologies apropiades en Kimpi (Burkina Faso). Caminant cap a la sobirania alimentària.

2021 - 2019

Dediquem recursos per a donar suport al projecte de l'APFG (Association Pour la Promotion Féminine à Gaoua) basat en la sensibilització en zones rurarles de la comarca de Gaoua, sobre aquesta nefasta praxi.